Kontakt

So. So what? So let’s do cinema.

Sekretariat
hello@sofilms.pl

Dystrybucja
dystrybucja@sofilms.pl

Dyrektorka Artystyczna, Promocja, Festiwale
Karolina Sienkiewicz
+48 600 271 634
karolina.sienkiewicz@sofilms.pl

So FILMS sp. z o.o

Adres do korespondencji:
ul. Marszałkowska 24/26 m.2
00-576 Warszawa

Dane rejestrowe:
ul. Kościelna 19 / 55
60-536 Poznań
KRS: 0001048541
NIP: 7812054165
REGON: 525913435